The Futurehome
experience

Energy

En ledende smarthus plattform for energiløsninger i husholdninger

Futurehome er i ferd med å ta en spennende posisjon i energimarkedet, våre samarbeidspartnere er både strømselskaper, nettselskaper og produsenter av ulike type energiløsninger. Samtidig har Futurehome inngått avtaler som gir oss mulighet for å utvikle og teste løsninger for fremtidens energimarked. 

Keep reading →

Energilagring er en forutsetning for smart og bærekraftig strømforbruk

Som forbrukere er vi alltid opptatt av strøm. Prisen, forbruket, renheten og hvor miljøvennlig den er. Det siste året har vi sett enorme endringer i strømmarkedene, en kombinasjon av fulle vannmagasiner, mild vinter og en våt vår, har gitt historisk lave strømpriser. Noe som er til fordel for alle strømkunder. Situasjonen er enestående i historien og det er lite sannsynlig at den.

Keep reading →

Kan strømbransjen endres, nei… hvem kan endre strømbransjen?

Ingen kan endre strømbransjen alene, men alle kan gjøre litt, sammen kan vi endre mye. Spørsmålet er hvem som har størst motivasjon for å gjøre endringene, de eksisterende aktørene på markedet eller de nye aktørene?

Keep reading →
← Home