En ledende smarthus plattform for energiløsninger i husholdninger

Futurehome er i ferd med å ta en spennende posisjon i energimarkedet, våre samarbeidspartnere er både strømselskaper, nettselskaper og produsenter av ulike type energiløsninger. Samtidig har Futurehome inngått avtaler som gir oss mulighet for å utvikle og teste løsninger for fremtidens energimarked.


Som leder for forretningsutvikling og marked i Futurehome er jeg opptatt av at vi får mulighet til å posisjonere oss med unike løsninger for våre husholdningskunder, og har en svært stabil driftsplattform for våre partnere som vil utvikle sine løsninger basert på Futurehome infrastrukturen. Til dette arbeidet har min dyktige kollegaer og teknikere i Futurehome det siste året utviklet plattformen Playground som du nå finner i Futurehome appen. Det gir oss mulighet for å utvikle mye spennende sammen med flere partnere og sikre kundeorientert vekst.


Min bakgrunn fra flere år i energibransjen har også lært meg at helheten med strømselskaper og nettselskaper er viktig for å lykkes på energiområdet. Vi har derfor jobbet intenst for å etablere gode avtaler med den delen av bransjen som gir deg som kunde verdiøkende tjenester ved å ta i bruk Futurehome som en energistyringsløsning.


Jeg har lyst til å fortelle deg litt om hvilke løsninger vi nå både har lansert og skal lansere i 2020. Energifunksjoner du idag finner i Futurehome:


HAN for AMS måler
Alle norske husholdninger har fått installert en smart strømmåler, såkalt AMS måler. Disse har et grensesnitt som heter HAN. Her kan man koble til en såkalt HAN enhet som måler strømforbruket i sanntid, og kan fortelle deg om spenningsforhold osv. En slik HAN enhet kan du enkelt montere selv. Husk at for å benytte det må du bestille åpning av HAN porten hos ditt nettselskap, åpning tar fra noen timer til dager, avhengig av hvilket nettselskap du har.


Futurehome har jobbet med integrasjon mot flere typer HAN enheter. Du kan koble til produkter basert på zigbee, da gjør du dette tilsvarende alle andre zigbee produkter i appen, legg til ny enhet. På zigbee har vi tre enheter som er støttet idag: Datek, Nxenergy og Develco (sistnevnte forutsetter at Develco HAN enheten er oppgradert til siste versjon før den kobles til Futurehome).


Vi støtter også tilkobling til andre løsninger, f.eks. Tibber Pulse. Her går du inn i Playground i Futurehome appen, og kobler til Tibber Pulse. Tilsvarende ser vi på integrasjoner med løsninger fra selskaper som OSS Norge og Harktech.


En energismart husholdning

Har du en HAN enhet installert i Futurehome kan du til enhver tid se hvor mye strøm husholdningen benytter. Det betyr også at du kan sette opp rutiner som styrer din bolig basert på energiforbruk. Eksempler fra min egen bolig er “hvis strømforbruket er over 6000 watt, skru av varmtvannsbeholder”, “hvis solproduksjon er mer enn 3000 watt, skru på varmtvannsbeholder”. “Hvis elbillading er mer enn 2000 watt, skru av varmtvannsbeholder og varmekabel”. Slike automasjoner hjelper meg å redusere strømtoppene i boligen. Jeg bor i et område som allerede har fått innført effektbasert nettleie, og sparer penger hver eneste måned ved slike innstillinger. Her er det bare fantasien (og antall devicer du har installert) som setter grenser for hva du kan lage. Du lager enkelt slik rutiner under “automasjoner” i Futurehome appen.


Koble til din varmepumpe

Nå kan du koble til din varmepumpe i Futurehome ved å benytte enheten Sensibo. Den er svært enkel å koble til din luft til luft varmepumpe, og like enkel å koble til Futurehome, legg den til via Playground i appen. Etter at den er lagt til kan du benytte den som en hvilken som helt annet enhet i Futurehome, både for å skru av/ på basert på ulike moduser og styres som en del av energibesparende tiltak på moduser eller dag/ natt osv. Sensibo kan kjøpes i Futurehome nettbutikken.


Termostater

Noe av det mest vanlige i norske hjem er termostater som styrer elektriske varmekabler. Her får du flere produkter som kan kobles mot Futurehome, bl.a. Elko Smart produktene og Heatit. Disse gir deg mulighet for å lese av energiforbruk og lage styringsmekanismer basert på dette, og også f.eks. redusere varmen automatisk med ulike modus (ferie, borte, osv).


Modusbryter

Skal du involvere hele familien i energistyring og optimalisering anbefaler vi å installere en modusbryter slik at alle enkelt kan benytte denne til “hjemme, borte, ferie, osv”. Da kan huset settes i modus for redusert energiforbruk i de valgte modusene. Vi ser her også en tydelig kobling til fleksibilitet, da boligen kan tilby mer fleksibilitet i enkelte av modusene.


Fleksibilitet

Futurehome har lansert egen app i Playground slik at våre kunder kan delta i fleksibilitetsaktiviteter der nettselskapene tilbyr slike tjenester. I appen vil vi etterhvert tilby tjenester både fra nett- og strømselskaper, og uavhengige tjenesteleverandører innenfor fleksibilitet. Styring mot effekttopper kan også være aktuelt å tilby her. Det jobbes med løpende utvikling. Idag kan man velge de enheter som skal inkluderes i en avtale, da starter analysen av din fleksibilitet. Futurehome har gjennomført helhetlige tester med flere kunder der vi handler fleksibilitet på Nodes (den europeiske markedsplassen for omsetning av fleksibilitet). Her vil vi jobbe for å gi våre kunder muligheter til å delta i ulike tjenester sammen med energiselskapene.


Solceller

Futurehome lanserer integrasjon mot Fronius solinverter i løpet av 2020, og vil med dette ha lagt til rette for hvordan egenproduksjon kan presenteres og analyseres i smarte hjem. Du kan da også bygge automasjoner basert på din egen energiproduksjon.


Hjemmebatterier

Batterier blir en naturlig del av energimiksen i norske husholdninger i fremtiden, og det starter allerede i 2020. Sammen med partnere vil Futurehome være integrert mot en batteriløsning allerede i 2020 og fungere med styringer for energieffektive husholdninger.


Elbil

Markedet i Norge er rekordstort for elbil, og september 2020 viste nok en rekord der elbilsalget står for mer enn 60% av nybilsalget. Vi lanserer i løpet av 2020 integrasjon mot flere elbil ladere og mulighet for styring i Futurehome appen.


Strømleverandører

Vi har idag en strømleverandør som gir kundene ekstra styringstjenester og reduserer energiforbruket for kundene, det lanseres flere nye strømleverandører i løpet av 2020, og Futurehome blir en sentral plattform for strømkunder som ønsker å styre og effektivisere sitt energiforbruk.


Nettselskaper

Futurehome jobber idag med flere nettselskaper som er i ferd med å integrere sine kundesystemer og styringssystemer mot Futurehome for å integrere smarthus som en del av deres kundeløsninger. Allerede i 2020 lanserer norges største nettselskap, Elvia, en integrert løsning med Futurehome der de hjelper kundene sine å redusere nettleien basert på faktisk forbruk/ analyse.


I Futurehome jobber vi for at våre kunder skal få en enklere hverdag, der styring av energiforbruk fremstår som en vesentlig del for husholdningene.


Jeg håper dette gav deg litt innblikk i hva vi jobber med, og hvordan vi kan være med å forme en bærekraftig fremtid sammen for norske husholdninger


Morten Hagen

Leder forretningsutvikling og marked

Futurehome

Home