Energilagring er en forutsetning for smart og bærekraftig strømforbruk

Som forbrukere er vi alltid opptatt av strøm. Prisen, forbruket, renheten og hvor miljøvennlig den er. Det siste året har vi sett enorme endringer i strømmarkedene, en kombinasjon av fulle vannmagasiner, mild vinter og en våt vår, har gitt historisk lave strømpriser. Noe som er til fordel for alle strømkunder.


Situasjonen er enestående i historien og det er lite sannsynlig at den vedvarer over lengre tid. Som nordmenn har vi alltid tenkt langsiktig og det må vi fortsette med, spesielt når det kommer til strømforbruket vårt.


NVE (Norges Vassdrags- og Energidirektorat) snakker stadig om effektariffene som kommer, tariffene blir testet i små og store pilotprosjekter rundt om i landet. Fra Hvaler til Oslo, fra Porsgrunn til Arendal. Dette innlegget vil ikke handle om fordeler og ulemper med effektariffer, men vil heller handle om hva du kan gjøre som forberedelse for fremtidens strømmarked. Det er ingen tvil om at store endringer vil komme, enten vi vil eller ikke.


Varierende strømpris

Du er helt sikkert vant med en strømpris som kan ha store forskjeller mellom dag og natt, morgentimene og ettermiddagen. Futurehome skal sammen med partnerne våre gjøre det billigere for deg å kjøpe strøm, gjennom en kombinasjon av løsninger. Vi samarbeider med strøm og nettselskaper, solcelleleverandører og batterileverandører.


Det er spesielt batterileverandørene vi dekker her. En av våre partnere er Smart Energy Systems som leverer batteripakker til husholdninger. En batteripakke i hjemmet gjør at du kan lagre strøm når prisen er lav og bruke av strømmen på batteriet når prisen er høy. For det første vil dette gi deg en lavere gjennomsnittlig innkjøpspris og for det andre vil du være med å avlaste strømnettet, slik at nettselskapet ditt kan levere nok strøm til hele nabolaget, når den enkelte husholdning trenger det.


Smart Energy Systems jobber med en integrasjon så du kan koble batteripakken til Futurehome appen gjennom Smarthuben og overvåke hvor mye strøm du har på batteriet. I tillegg vil Futurehome systemet etterhvert kunne styre når du bruker strømmen fra batteriet og når du vil lagre strøm som kommer inn fra strømnettet. Alt basert på hvilke enheter du bruker, hvor mye strøm enhetene trekker og når på dagen du bruker dem.


Effekttariffer

Det er mange grunner til at effekttariffene sannsynligvis kommer, det er mange gode argumenter både for og i mot tariffene. Uansett hva som skjer så vil Futurehome gjøre det enklest mulig for deg å navigere markedet.


Sammen med våre partnere skal vi gi deg en smart strømhverdag. Noe av kjernen i dette vil være muligheten til å lagre strøm i boligen, for bruk på et senere tidspunkt.


Det er mange forskjellige modeller for effekttariffer. Dersom vi tar utgangspunkt i modellene som er i bruk på Hvaler utenfor Fredrikstad, så kan vi enkelt illustrere hvordan muligheten for lagring av strøm kan betale seg.


I modellen som brukes på Hvaler får du et lavere fastledd og en egen tariff basert på gjennomsnittet av de tre høyeste effekt toppene dine gjennom en hel måned. Det betyr at dersom du bruker veldig mye strøm på 2 bestemte dager, kanskje fordi du har gjester på besøk og du kjører oppvasken samtidig som gjestene lader el-bilen, så vil du få et kjempeutslag. Det vil koste deg dyrt i effekttariffer.


Hvis du har installert en batteripakke fra Smart Energy Systems og koblet denne til Futurehome systemet, så vil du kunne unngå effekttoppen som oppstår når du har gjester. Du kan da bruke strømmen som er lagret på batteriet ditt, istedenfor strømmen som kommer fra nettet. Dette vil redusere effekttoppen kraftig og du vil få en nettleie på flere hundre kroner mindre den måneden enn du ville gjort uten batteripakken.


Sikkerhet ved strømbrudd

Strømbrudd skjer stadig vekk ved uvær, trær som faller over linjene eller andre tekniske feil som oppstår. Det gjennomsnittlige strømbruddet i Norge har en varighet på i underkant av 2 timer, noe som er på lik linje med andre europeiske land som Norge ofte sammenliknes med.


Smart lagring av strøm i batteripakker i hjemmet er en ekstra sikkerhet. Dersom du har livsviktig medisinsk utstyr som må ha strøm er det viktig med en batteripakke. I tillegg er det veldig deilig å kunne fortsette filmen utover kvelden, mens naboen sturer i mørket ved siden av.


Solceller

Det har lenge vært mulig å selge strøm tilbake til nettselskapet dersom du har solceller på taket. Maksgrensen per år blir stadig justert nedover for hvor mye strøm du kan levere og prisene, som har ligget på rundt 1kr per kWt.Når annenhver bolig har solceller på taket vil dette endres, kanskje også mye raskere.


Når mulighetene for videresalg av strømmen blir mindre lønnsomt eller umulig så må du gjøre noe med overskuddsstrømmen din. Den beste løsningen er da å lagre den på et batteri så du kan bruke strømmen senere.


Kjøper du et batteri fra Smart Energy Systems vil du snart kunne lese av alle dataene i Futurehome appen, se hvor mye strøm du produserer, hvor mye du bruker og hvor mye du lagrer. Det forutsetter selvsagt at du også har en Futurehome Smarthub koblet opp.


Vi håper du har fått en liten innføring i smart strømforbruk og hvordan energilagring er en forutsetning for å bruke ressursene på en mest mulig bærekraftig måte.


Les mer om batterier og energilagring på Smart Energy System sine nettsider.


Hilsen,

Futurehome teametHome