Installatøren er en viktig bidragsyter for å påvirke folks energivaner

Alle våre montører er opplært i å «oppdra» kunden til å velge energiløsninger og -systemer som gir fleksibilitet. På den måten blir vi en viktig aktør når det fremtidige energimarkedet nå skal formes. Det sier Robert Værslev Alfsen, faglig ansvarlig og daglig leder hos Herøya Elektro AS i Porsgrunn.

Herøya Elektro er medlem i Norgeseliten og utfører alt innen elektro i boliger og hytter, med Vestfold, Telemark og Agder som sitt primære nedslagsfelt. I mer enn 30 år har bedriften installert nye elektriske anlegg, rehabilitert gamle, feilsøkt og utbedret feil. De siste årene har stadig mer handlet om smarte produkter som gir deg muligheter til å spare energi og ikke minst spre energiforbruket gjennom døgnet. Det er en svært lønnsom investering, understreker han.

- Ja, med de rekordhøye strømprisene vi opplever for tiden, vil du ha spart inn kostnaden etter kort tid. Men like viktig, er bidraget du gjør for å redusere den enorme belastningen på strømnettet visse tider på døgnet. Får vi ikke bukt med det, må nettet bygges ut, som igjen kan gi høyere nettleie. I tillegg til å spare penger, sparer du også miljøet. Her er det mange gode grunner til å gjøre hjemmet litt smartere!

Smarte enheter

Herøya Elektro leverer og installerer smarthusløsninger fra Futurehome, og tar hånd om alt som må gjøres på det elektriske anlegget.

- Det unike med Futurehome er at det er et åpent, fleksibelt system som enkelt lar seg installere i løpet av et par timer. I tillegg er du ikke, i motsetning til andre systemer, låst til spesielle produkter. Det gir deg svært mange muligheter.

Med Futurehome kan du koble på mange typer smarte enheter i hjemmet i den samme appen. Dersom du allerede har noen smarte enheter; som smart lysstyring fra Phillips Hue eller IKEA Trådfri, kan du koble dette til din Futurehome-installasjon i ettertid. Og du kan når som helst bygge ut smarthjemmet med flere enheter, som smart dørlås, smarte røykvarslere, brytere, termostater, dimmere og stemmestyring med Google Home.

– At kunden også kan koble elbilladere fra Zaptec til Futurehome, og at flere ladere vil komme, er også svært etterspurt. I tillegg er de gode på å i introdusere stadig nye komponenter.

Værslev Alfsen har erfart at folk gjennomsnittlig har mer kunnskap om smarte hjem i dag enn for få år siden, og at det således er lettere å selge inn budskapet i møtet med kundene.

- Vi ønsker å være en god rådgiver for våre kunder, derfor er smarte komponenter en naturlig del av samtalen både når vi skal montere anlegg i nybygg eller rehabilitere.

Prosjekt StrømFleks

Verdt å merke seg, er også at Futurehome er systemleverandør til prosjektet «StrømFleks», et samarbeid mellom Skagerak Nett, Sintef Energi, Horten kommune, Vestfold og Telemark Fylkeskommune, Format Eiendom og Aidon. Prosjektet er ett av åtte storskala demoprosjekter av framtidens energisystemer, hvor du som kunde blir invitert til å teste fremtidens energiløsninger og hvordan man kan fordele strømforbruket bedre gjennom døgnet i hjemmene våre. Når nettleieprisene endres vil teknologien komme enda mer til nytte og begrense strømregningen.

Skagerak Nett tilbyr i den anledning kundene å installere en Futurehome smarthus løsning gratis som en del av prosjektet. Har du allerede Futurehome, kan du selvsagt også delta.

- Vi installerer en Flex-app i Futurehome, som gir nettselskapet tilgang til å styre enkelte installasjoner – som termostater, elbillader eller varmtvannsbereder. Kundene som blir med i pilotprosjektet, velger hvilket utstyr som skal inngå i avtalen, forklarer Værslev Alfsen.

Det utstyret som er valgt kan styres av nettselskapet gjennom en flåtestyring av mange husholdninger innenfor samme område. Tips! Se videoen vi laget som forklarer alt i detalj her.

- Dette handler ikke om å overvåke noen, men gir nettselskapet mulighet til å redusere forbrukstoppene. For eksempel ved at varmekablene og varmtvannsberederen skrus av på et tidspunkt hvor «alle» lager middag og forbruket er på det meste. Dette gjøres automatisk, og uten at det går utover din komfort, sier han – og oppfordrer alle til å være med å forme framtidens strømnett.

- Viktige aktører

At installatørene har en viktig rolle i energinettverket, skriver gjerne Morten Hagen, Futurehomes leder for marked og forretningsutvikling, under på.

- Herøya Elektro er en av våre 400 sertifiserte installatørvirksomheter i Norge, og har bygget kompetanse på smarthus og energiløsninger. I løpet av 2021 vil de installere mer enn 250 smarte hjem med Futurehome, sier han.

- Det er viktig for oss å jobbe med installatører som leverer god kvalitet til kundene. Når

Herøya Elektro installerer Flex-løsningen i Futurehome gir det husholdningene unike muligheter i dagens og morgendagens energimarked!Kontaktperson:

Morten Hagen, tlf 971 24 806, morten@futurehome.no

Robert Værslev Alfsen, tlf 400 35 325, robert@heroyaelektro.no
Home