Kan strømbransjen endres, nei… hvem kan endre strømbransjen?

Ingen kan endre strømbransjen alene, men alle kan gjøre litt, sammen kan vi endre mye. Spørsmålet er hvem som har størst motivasjon for å gjøre endringene, de eksisterende aktørene på markedet eller de nye aktørene?

19. mars hadde vi etableringsmøte med MikroFlexprosjektet. 24 personer satt sammen en hel formiddag på møterommet hos Telia i Maridalsveien. Tilstede var de selskapene som kanskje skal stå for den største endringen i energimarkedet for de kommende årene, sammen har de fått 35 millioner kroner i støtte av Enova og skal gjennomføre et felles prosjekt på nærmere 100 millioner. Dog, regner man med alle investeringer alle aktørene gjør i sin innovasjon, produktutvikling og boligutbygging så er beløpet mye mye større.

På vei inn i dagens møte kunne vi lese nyheten i Dagens Næringsliv om at det er flere som jakter på løsninger i det nye energimarkedet, Tibber har hentet 100 millioner i frisk kapital til videre satsning.

Fakta: Enova utlyste konkurranse om midler til Storskalademonstrasjon i 2018, det ble delt ut 210 millioner kroner på Enovakonferansen i 2019. Prosjektet MikroFlex fikk 35,1 millioner. Formålet med Storskala demonstrasjon av fremtidens energisystem er å bidra til styrket forsyningssikkerhet gjennom demonstrasjon av ny teknologi, digitale løsninger og forretningsmodeller som utnytter fleksibiliteten i energisystemet.

Rundt bordet i møterommet hos Telia sitter representanter fra Get/ Telia og Futurehome, Telia har akkurat kjøpt Get og dermed 51% av Futurehome. Nå er denne konstellasjonen nysgjerrig på hva som rører seg i energimarkedet.

Erik Stokkeland, administrerende direktør i Futurehome ønsker velkommen, og tar oss tilbake til 1960 tallet, og Norges første moderne smarthus. Godt å vite at utviklingen går fort, idag er smarthus allemannseie og gir skal gi grunnlag for helt nye energitjenester.

nrk.no

Prosjektleder og søknadsskriver for MikroFlex, Morten Hagen, tar ordet og leder gjennom en presentasjon av alle partnerne i prosjektet. Enn så lenge sitter representantene fra Enova og NVE rolig, de lytter og forstår mer og mer av hvilket kompetanseteam av virksomheter de har gitt tilitt til for å starte omfattende endringer i energimarkedet gjennom utlysningen av 210 millioner til Storskalapilot prosjektet. MikroFlex er det mest omfattende prosjektet, og både Monica Berner og Thomas Berg fra Enova stiller denne dagen.

 • Futurehome
 • Telia/ Get
 • Smart Energi
 • Arca Nova
 • Multiconsult
 • Fredrikstad kommune
 • Berggård Amundsen
 • Becour
 • LCA.no
 • Østfoldforskning
 • Smart Innovation Norway
 • Nordic Media Lab
 • Pixii
 • DEFA
 • NxTech
 • Norgesnett
 • Fredrikstad Fjernvarme

Nå er det Enova og NVE sin tur til å sette rammene. Monica og Thomas redegjør for de viktigste punktene fra utlysningen av Storskalapilot prosjektet, og bekrefter at MikroFlex treffer på alle de tre forespurte områdene:

 • Utprøving av innovative modeller for effektiv ressursutnyttelse og integrasjon på tvers av energibærere, herunder lokal produksjon og lagringsmuligheter (termisk og batterier).
 • Utprøving av nye løsninger som avlaster kraftsystemet og/eller øker fleksibiliteten i energisystemet.
 • Utprøving av nye markedsmodeller som stimulerer til økt utnyttelse av tilgjengelig fleksibilitet i energisystemet, herunder fleksibilitetsmarkeder.
enova

Men like viktig blir det å nå målene som prosjektet har satt, det er lov å gjøre endringer underveis, men da skal Enova være med på beslutninger, både hva gjelder: endringer i utrulling, endringer i partnersamensetning, fremdrift og formidling. Vi forventer at ting blir justert i prosjektet påpeker de med en positiv tone, underforstått at det er viktig at vi følger utviklingen i markedet og er “adaptive”. Men de ønsker forutsigbarhet mot søknaden.

Monica og Thomas avslutter sin del med å fortelle om viktigheten om å levere på formidling og kunnskapsdeling, det er vår jobb sier de, å bidra til å utvikle markedet, da må aktørene i prosjektet dele både gode og dårlige erfaringer.

De overlater ordet til reguleringsmyndigheten for energi i Norge, NVE. Temaet er å balansere i den elektriske fremtiden, og her forteller Runa Haave Andersson oss om hvordan vi kan utnytte NVEs regulatoriske sandkasse med midlertidige dispensasjoner i prosjektet. Men samtidig minner hun om at det kun er de som har konsesjon som må søke om dispensasjon, f.eks. strømleverandører og nettselskap.

Administrerende direktør i utbyggerselskapet Arca Nova, Ruben Hansen, er bekymret for “midlertidige dispensasjoner”, en utbygger selger etter bustadoppføringsloven og den gir ikke mulighet for å gjemme seg bak dispensasjoner. Det er viktig at aktørene i fellesskap finner de forretningsmodellene som sikrer bærekraftige og økonomiske investeringer.

Anvendelse av elhub og Plusskunde for borettslag/ boligsameier er veldig interessant fortsetter NVE, og starter samtidig en diskusjon med aktørene om hvor grensene mellom dispensasjon og løsninger går, det avtales at prosjektet skal møte NVE for å presentere konkrete case.

Det er sceneskifte i møterommet, det er prosjektleder som skal fortelle om bakgrunn, mål og organisering av MikroFlexprosjektet, et komplekst prosjekt med 12 ulike partnerselskaper.

Morten starter med illustrasjonen fra søknaden som viser helheten.

Strømmarkedet er idag preget av at det er mange strømleverandører, men i praksis er det 5 store aktører med sine merkevarer som har ca 90% av markedet, se illustrasjon under, og hvilken motivasjon har de for å drive utviklingen i energimarkedet. Morten redegjør for illustrasjonen under, og går videre mot elhub.

Elhub ble lansert 18. februar 2019, og så langt ser dette veldig bra ut. I de fleste presentasjoner jeg har deltatt på presenteres muligheter og endringer for nettselskap og strømselskap, forteller Morten. Men den store endringen representeres også ved 3. parts tilgang til energidata. Her ligger det store muligheter for aktører som oss rundt bordet her idag.

MikroFlex tar utgangspunkt i å jobbe med flere av temaområdene som Enova har skissert i modellen for Storskalapilot. MikroFlex skal jobbe i den øverste delen av modellen, skissert med rød markering.

Målsetningen er å:

 • etablere en smart og bærekraftig bydel med høy andel egenprodusert energi og lokale energilager bestående av 7000 eksisterende boliger og 1500 nye etablert i Verksbyen
 • gi økt kundeverdi og nye markedsmodeller for energisystemet
 • utvikle nye innovasjoner i eksisterende teknologi
 • optimalisere verdikjeden for distribusjon, installasjon og forvaltning av smarte hjem
 • etablere en tjenesteplattform basert på smarte hjem med ulike tilbud bl.a. effekt, grønne sertifikater, fleksibilitet, lokalprodusert strøm, mm
 • knytte området til et fleksibelt mikromarked
 • se muligheter for å redusere investeringer i strømnettet

MikroFlex skal ikke utvikle ny teknologi, men øke innovasjonsgraden i eksisterende teknologi ved å sette sammen ulike aktører for å se nye anvendelser som sikrer effektiv ressursutnyttelse og skape forbrukerfleksibilitet i energimarkedet.

Geografisk skal prosjektet jobbe i Fredrikstad, Sellebakk området. I nettverden er det definert under alle boliger som er tilknyttet nettstasjonen Sandem. Nettselskapet Norgesnett eier strømnettet i dette området.

Prosjektet skal etablere en infrastruktur basert på smarte hjem som kan være forbrukernes plattform for å delta i det lokale energisamfunnet.

En viktig del av prosjektet er å jobbe både med eksisterende boliger og nyetableringer. Prosjektet har definert tre ulike grupper: eksisterende boliger, eksisterende flerboliger/ blokker/ sameier og nyetablering. Disse tre gruppene vil på hvert sitt område ha unike muligheter til å utnytte teknologi og delta i det lokale energisamfunnet og gjennom det være med å utvikle fremtidens energiløsninger.

På nye boliger deltar utbygger og entreprenør Arca Nova. Administrerende direktør, Ruben Hansen, presenterte boligprosjektet og deres forventninger til MikroFlex i møtet.

Arca Nova markedsfører sitt prosjekt som Norges mest innovative boligprosjekt. Området ligger sentralt plassert i Fredrikstad og skal ha ca 1.500 nye boliger de kommende årene. De 30 første boligene er allerede ferdigstilt og innflyttingen er igang.

Arca Nova har jobbet utradisjonelt med boligsalget og lykkes svært godt gjennom sosiale medier, med egne visninger på facebook og mulighet til å både se videoer og høre podcaster om boligene. De har også et godt forhold til lokalmediene som har gitt prosjektet oppmerksomhet fordi de nettopp jobber annerledes enn andre.

Det er et godt samarbeid også mot kommunen og prosjektet er definert som fyrtårnsprosjekt i Smart Fredrikstad.

Home