Nå kan noen få betalt for å redusere strømforbruket!

Dette er faktisk ikke en tidlig aprilspøk, men en del av innovasjonsprosjektet NorFlex (les mer om prosjektet her). Over en treårsperiode skal energiaktørene Agder Energi (prosjektleder), Statnett, Glitre Energi, Mørenett og NODES sammen teste ut ulike teknologiske løsninger for å utløse mer fleksibel strømbruk hos kundene i Arendal, Grimstad og Lillesand.

- "Det er nødvendig i en tid hvor strømforbruket stadig er økende. Vi er på vei mot et fullelektrisk samfunn", sier Agder Energis seniorrådgiver Jan Pedersen.

Om ikke forbruket reguleres og i større grad spres gjennom døgnet, risikerer vi i årene framover å bruke så mye strøm samtidig at belastningen på nettet blir for stor og kollapser. Så langt har økt forbruk blitt løst ved å bygge ut kapasiteten på nettet. Men dette koster både for de som skal bygge, for kundene som må betale nettleie, og for samfunnet som helhet. Det er ikke bærekraftig i lengden.

Fleksibelt strømbruk

For å kunne ta del i fleksibilitetsmarkedet, trenger du å installere energibesparende smarte hjem fra Futurehome, som er teknologileverandør i prosjektet. Installasjonen skal bidra til mer fleksibel strømbruk, ved at nettselskapet får tilgang til å styre enhetene dine i kortere perioder når det er høy belastning i strømnettet. Utstyret er nødvendig for å kunne hente ut de data, både for å beregne hva du har levert av effekt og derved hvor mye du skal få betalt.

I tillegg til at du altså kan få betalt for å bli med på å forme framtidens nettløsninger, får du med produktene fra Futurehome samtidig tilgang til smart varmestyring, hvor forskning viser at du enkelt kan spare 10-15% på det generelle forbruket ditt. Ja, enkelte kan vise til hele 25 prosent besparelse.

Og husk at strøm spart er penger tjent!

Åpent smarthjemsystem

Smarthjemsystemet fra Futurehomes er et åpent «toppsystem» som kan koples til tredjeparts produkter og applikasjoner, og du kan når sin helst bygge ut smarthjemmet med flere enheter.

Alle husstander i Arendal som blir med på pilotprosjektet får nær 50 prosent rabatt på produktene, forteller Morten Hagen, Futurehomes leder for marked og forretningsutvikling.

- Dette gir deg en unik mulighet til å få en stor del av denne verdien allerede ved anskaffelse av produktene, og at du kan velge din Flex-operatør ut fra det beste tilbudet etterpå.

Pakken som tilbys fra Futurehome, inneholder tre smarte varmestyringsenheter som du kan kontrollere med Futurehome-appen. Du kan fritt velge mellom smarte termostater, smart styring av varmeovner, smart styring av varmtvannsbereder eller smart styring av varmepumpe.

Med dette kan du sette opp automatiske hendelser, som dag- og nattsenking av temperaturen. Varmen justeres basert på bevegelse i rommet eller gjennom moduser. Hvert modus, hjemme, borte, ferie og nattmodus, kan ha sine egne innstillinger for temperatur.

- Dersom du allerede har noen smarte enheter som smart lysstyring fra Phillips Hue eller IKEA Trådfri, kan du koble dette til din Futurehome-installasjon i ettertid. Og du kan når som helst bygge ut smarthjemmet med flere enheter. Legg til smart dørlås, smarte røykvarslere eller kanskje stemmestyring med Google Home?

Verdt å merke seg, er også at du allerede i dag kan koble elbilladere fra Zaptec til Futurehome, og at flere vil komme.

Her har med andre ord du som kunde full fleksibilitet, både i forhold til energisparing og hvilke smarte produkter du ønsker i hjemmet. At det meste av informasjon i Futurehomes løsning lagres lokalt, gjør dessuten at personvernet blir ivaretatt på beste måte.

Se hvor mye en av kundene våre i Arendal har redusert strømforbruket sitt:

Alvorlig situasjon

For å understreke viktigheten i et mer fleksibelt energiforbruk, viser Jan Pedersen fra Agder Energi til at Statnett - som eier og driver sentralnettet i Norge – nylig gikk ut og ba alle elbileiere om ikke å lade på morgenen.

Grunnen var at strømforbruket i Norge var det høyeste som noen gang er målt. I slike situasjoner risikerer operatørene av nettet å få flaskehalser (dvs. det samme som stopp i strømleveranser) som følge av manglende kapasitet i nettet.

- Elbiler påvirker kapasiteten i kraftnettet.  De bruker ikke så mye strøm hver gang de lader.  Men hver gang de lader samtidig, bruker de svært mye effekt som kraftnettet må kunne levere. Når all effekten allerede brukes til å varme opp alle bygg i Norge på en svært kald dag, kan det være begrenset kapasitet igjen til elbiler.  

Smartere nett

- I tillegg må vi lage et smartere nett for å kunne håndtere og løse de nye utfordringene. Utvikling av et smart nett vil si at man innhenter mer informasjon fra alle brukere av nettet. Derfor inviteres brukerne som er knyttet til kraftnettet, og som ønsker å tjene penger på å opptre som fleksible kunder til å levere tjenester til nettselskapet. De vil da kunne delta i driften av kraftsystemet i fremtiden, forklarer han.

I løpet av prosjektperioden skal deltakerne teste ut ulike teknologiske løsninger nettopp for å utløse mer fleksibel strømbruk hos kundene, slik at vi unngår de store forbrukstoppene. Samtidig vil det ikke gå ut over din komfort.

- Det kan være at en varmtvannsbereder kobles ut en time uten at det får noe betydning for om du har varmt vann når du trenger det, eller at varmekablene i gulvet blir koblet ut en time uten at du merker noe på temperaturen i rommet. Eller at du flytter lading av bilen til et tidspunkt hvor det ikke går ut over din bruk av bilen.

Nettselskapene er villig til å betale for denne flyttingen, slik at kunder som frivillig ønsker å være fleksible kunder får reduserte strømregninger.

Det bør være gode nyheter for mange i en tid hvor strømprisene er på vei rett til himmels!

Bor du i Arendal, Grimstad eller Lillesand lese mer om tilbudet vårt her.

Kontaktinformasjon:

Futurehome, Morten Hagen, tlf: 971 24 806, morten@futurehome.noHome